Bergsprängargränd 6

Kv Flintan består av många byggnader runt 16 förhyrningar samt många förrådsbyggnader. Byggnaden på Bergsprängargränd 6 uppfördes mellan 1810-1817.

Stockholm stad förvärvade fastigheten 1886, senast ombyggd 1967.

Kulturhistorisk klassificering: Blå