Creutz Lave

Renovering av Creutz Lave vid Stora stöten Falu gruva.
Förstärkning av timmerstomme samt byte av yttertak till brädtak.