Creutz Spelhus

Creutz spelhus söder om Creutz schakt uppfördes 1855 av H Steffansson ombyggt 1875. Hjulet har en diameter av 14 m. Spelet användes sista gången 1916 och betjänade flera uppfodringsschakt genom linornas omkoppling vid en närstående pivå.

På samma axel som vattenhjulet fanns ett koniskt hjul med järnrännor, i vilka linan låg i spiral. Denna lina gick till Husbergs pivå och kopplades där om till de 4 uppfodringsschakten.

Creutz spelhus restaurerades 1980-1981 förra gången. Vi fortsätter i år med renovering invändigt i spelhuset som vi påbörjade 2011.