Djurgårdsslätten

Återställning fasad Djurgårdsslätten 2005

Rivning av bef fasadbeklädnad och återskapande av fasad.
Bild före och efter fasadrenovering.