Saltsjöbaden

Fasadrenovering och återställning av fasad 2003.