Vindsombyggnad

Ombyggnad av råvind till 4 st etagelägenheter 2011
med nya kupor och terrrasser.