Vita Bergen

Renovering av kulturfastigheter i Vita Bergsparken 2001.