Kv Vintertullen

Kv Vintertullen 21 består av två stycken byggnader, en flervåningsbyggnad samt en envåningsbyggnad. Flervåningsbyggnaden innehåller källare, 3 stycken bostadsvåningar med 2 lägenheter på varje plan dvs. totalt 6 stycken lägenheter samt vindsplan med förrådsutrymmen.

Envåningsbyggnaden innehåller 3 stycken lokaler för kontorsverksamhet samt ett vindsplan med förrådsutrymmen.

Byggnaderna är uppförda i slutet av 1740-talet.