Västsura Herrgård

Återuppbyggnad av Herrgård efter Brand.
Alla lister och paneler har återskapats efter gamla bilder.